Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Kontrol Diri (Mujahadah An Nafs) dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Kontrol Diri (Mujahadah An Nafs)


1. Apa yang dimaksud dari takziah dalam konsep kontrol diri?
a. Menyucikan diri dari perbuatan buruk dan ahlak yang tercela
b. Persaudaraan yang bersifat islami
c. Berprasangka baik terhadap sesama
d. Perselisihan antar golongan

2. Berikut contoh Pengendalian Diri, kecuali...
a. Pengendalian diri terhadap hawa nafsu saat bertemu lawan jenis
b. Pengendalian diri terhadap godaan mencontek
c. Pengendalian diri terhadap nafsu amanah
d. Pengendalian diri melawan kemiskinan dan kebodohan

3. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri dalam keluarga
a. Tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua.
b. Mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan.
c. Saling menghormati dan menghargai orang lain.
d. Patuh dan taat pada peraturan disekolah

4. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri dalam masyarakat
a. Tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain.
b. Tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua.
c. Saling menghormati dan menghargai orang lain.
d. Menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan,

5. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri dalam lingkungan sekolah dan kampus
a. Mengikuti segera aturan yang berlaku dalam masyarakat.
b. Patuh dan taat pada peraturan disekolah
c. Tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain.
d. Tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua.

6. Dalam agama Islam kontrol diri diistilahkan dengan....
a. muhahadah fi sabilillah
b. mujahadah an nafs
c. mujahadah an gazwah
d. mujahadah an aqli wal ‘ilmi
e. mujahadah bi qalbi

7. Mujahadah an nafs adalah....
a. berjihad dengan senjata
b. berjihad dengan akal dan ilmu pengetahuan
c. berjihad melawan hawa nafsu
d. berjihad melawan kemiskinan dan kebodohan
e. berjihad melawan kemaksiatan

8. Jihad yang paling besar menurut hadits Nabi Nabi SAW. adalah melawan....
a. musuh
b. setan
c. hawa nafsu
d. manusia
e. keinginan

9. Tawuran antarpelajar merupakan cerminan dari ketidakmampuan melakukan....
a. perdamaian
b. kontrol diri
c. penghargaan
d. penghormatan
e. pengamanan

10. Perhatikan ayat berikut!Ungkapan bergaris bawah pada ayat di atas bermakna....
a. nafs yang selalu mendorong kepada kejahatan
b. nafs yang selalu merendahkan diri
c. nafs yang selalu mendorong pada kebaikan
d. nafs yang memiliki ketenangan
e. nafs yang selalu mendorong pada kebenaran

Kunci Jawaban:


1. a. Menyucikan diri dari perbuatan buruk dan ahlak yang tercela
2. d. Pengendalian diri melawan kemiskinan dan kebodohan
3. a. Tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua.
4. c. Saling menghormati dan menghargai orang lain.
5. b. Patuh dan taat pada peraturan disekolah
6. b. mujahadah an nafs
7. c. berjihad melawan hawa nafsu
8. c. hawa nafsu
9. b. kontrol diri
10. a. nafs yang selalu mendorong kepada kejahatan