Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

9 Soal (Pilihan Ganda) Doa dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Doa


1. Selain meminta kebaikan di dunia maka kita juga harus meminta kebaikan di ....
a. Luar angkasa
b. Bumi
c. Akhirat
d. Alam semesta

Jawaban:
c. Akhirat


2. Berdoa adalah wujud penyerahan hasil dari usaha seorang hamba kepada ....
a. Raja
b. Gubernur
c. Allah Swt
d. Bupati

Jawaban:
c. Allah Swt


3. Mengabulkan semua doa dari manusia, bagi Allah adalah hal yang sangat ....
a. Sulit
b. Susah
c. Sukar
d. Mudah

Jawaban:
d. Mudah


4. Adab-adab dalam berdoa kepada Allah Ta’ala antara lain adalah sebagai berikut, kecuali..
a. Dimana saja
b. Mencari waktu yang mustajab
c. Menghadap kiblat atau Ka’bah
d. Merendahkan suara

Jawaban:
a. Dimana saja


5. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali
a. Setelah salat wajib
b. Setelah membaca Al-qur’an
c. Ketika susah saja
d. Setelah salat tahajud

Jawaban:
c. Ketika susah saja


6. Pengertian Doa secara khusus tentang isti’anah ....
a. Permohonan pertolongan kepada Allah
b. Panggilan hamba kepada Allah
c. Permohonan hamba kepada Allah
d. Pujian kepada Allah
e. Percakapan hamba dengan Allah

Jawaban:
a. Permohonan pertolongan kepada Allah


7. “Doa itu adalah pokok (otak) dari Ibadah” ....
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
b. Abu Dawud
c. Imam Ahmad bin Hambal
d. an-Nasa'i
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah

Jawaban:
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir


8. Pengertian Doa secara khusus tentang An Nidaa-u ...
a. Permohonan pertolongan kepada Allah
b. Panggilan hamba kepada Allah
c. Permohonan hamba kepada Allah
d. Pujian kepada Allah
e. Percakapan hamba dengan Allah

Jawaban:
b. Panggilan hamba kepada Allah


9. “Tiada satupun yang lebih dihargai Allah dari pada Doa” ....
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
b. Abu Dawud
c. Imam Ahmad bin Hambal
d. an-Nasa'i
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah

Jawaban:
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah