Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 Soal (Pilihan Ganda) Jenazah dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Jenazah


1. Arti kata ziarah adalah….
A. Menghibur
B. Menghormati
C. Mengenang
D. Mengunjung

Jawaban:
D. Mengunjung


2. Bacaan selawat dalam salat jenazah dibaca setelah takbir yang….
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

Jawaban:
B. Kedua


3. Salah satu hal yang disunahkan dalam mengubur jenazah adalah meninggikan tanah dengan tujuan….
A. Kebanyakan tanah
B. Agar tidak diinjak-injak orang
C. Agar tidak digali binatang buas
D. Membedakan bahwa itu adalah kuburan

Jawaban:
D. Membedakan bahwa itu adalah kuburan


4. Dibawah ini hal-hal yang disunahkan dalam mengubur jenazah, kecuali….
A. Menyirami kubur dengan air
B. Menaruh batu kerikil di atas kubur
C. Menandai kuburan dengan batu nisan
D. Kuburan dibekali atap di atasnya

Jawaban:
D. Kuburan dibekali atap di atasnya


5. Arti kata ”takziah” adalah….
A. Menghibur
B. Menghormati
C. Mengenang
D. Mendoakan

Jawaban:
A. Menghibur


6. Dalam salat jenazah, jumlah takbirnya sebanyak….
A. 3 kali takbir
B. 4 kali takbir
C. 5 kali takbir
D. 6 kali takbir

Jawaban:
B. 4 kali takbir


7. Hal pertama yang harus dilakukan apabila seorang muslim telah dipastikan meninggal dunia adalah….
A. Melemaskan seluruh persendian si mayat
B. Menutup kedua mata si mayat
C. Menutup sekujur jasad si mayat dengan kain
D. Membagikan harta warisan

Jawaban:
B. Menutup kedua mata si mayat


8. Hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim adalah...
A. Sunnah muakad
B. Wajib kifayah
C. Wajib 'ain
D. Mubah
E. Sunnah Ghoiru Muakkad

Jawaban:
B. Wajib kifayah


9. Berapa lapis kain yang disunahkan bagi jenazah orang laki-laki
A. 1
B. 4
C. 3
D. 5

Jawaban:
C. 3


10. Di mana posisi imam shalat apabila jenazah perempuan..?
A. Di kepala
B. Di kaki
C. Di tangan
D. Di sekitar lambung/perut

Jawaban:
D. Di sekitar lambung/perut


11. Cermati pernyataan berikut ini!
1) Hamparkan di atas tikar kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-sehelai dan setiap helainya diberi harum-haruman.
2) Jenazah seharusnya diolesi kapur barus halus kemudian di letakkan di atas hamparan kain yang telah disediakan, kemudian kedua tangan di letakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri.
3) Hamparkan selembar tikar di atas lantai lalu bentangkan tali di atasnya, kira-kira letaknya di atas kepala, dada, lutut dan mata kaki jenazah yang akan dikafani.
Tata urutan yang benar dalam mengkafani adalah ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 1
C. 3, 2, dan 1
D. 3, 1, dan 2
E. 2, 1, dan 3

Jawaban:
D. 3, 1, dan 2


12. Dalam mensholatkan jenazah apabila jenazah yang disholatkan adalah laki-laki , maka imam berdiri ...
A. Lurus dengan badan jenazah
B. Sesuai dengan keinginan imam
C. Lurus dengan kaki
D. Lurus dengan kepala
E. Lurus dengan perut

Jawaban:
D. Lurus dengan kepala


13. Berikut ini jenazah yang tidak wajib dirawat sepeti jenazah muslim lainnya adalah...?
A. Wabah
B. Melahirkan
C. Tenggelam
D. Berperang di jalan Allah

Jawaban:
D. Berperang di jalan Allah