Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Soal (Pilihan Ganda) Kerajaan Sunda dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Kerajaan Sunda


1. Raja ke 2 kerajaan Sunda adalah...
a. Tarusbawa
b. Harisdarma, atawa Sanjaya
c. Tamperan Barmawijaya
d. Rakeyan Banga

Jawaban:   
b. Harisdarma, atawa Sanjaya


2. Raja ke 3 kerajaan Sunda adalah...
a. Tarusbawa
b. Harisdarma, atawa Sanjaya
c. Tamperan Barmawijaya
d. Rakeyan Banga

Jawaban:   
c. Tamperan Barmawijaya


3. Raja ke 4 kerajaan Sunda adalah...
a. Tarusbawa
b. Harisdarma, atawa Sanjaya
c. Tamperan Barmawijaya
d. Rakeyan Banga

Jawaban:   
d. Rakeyan Banga


4. Raja ke 5 kerajaan Sunda adalah...
a. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang
b. Prabu Gilingwesi
c. Pucukbumi Darmeswara
d. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon

Jawaban:  
a. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang


5. Raja ke 6 kerajaan Sunda adalah...
a. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang
b. Prabu Gilingwesi
c. Pucukbumi Darmeswara
d. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon

Jawaban:  
b. Prabu Gilingwesi


6. Raja ke 7 kerajaan Sunda adalah...
a. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang
b. Prabu Gilingwesi
c. Pucukbumi Darmeswara
d. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon

Jawaban:  
c. Pucukbumi Darmeswara


7. Raja ke 8 kerajaan Sunda adalah...
a. Rakeyan Medang Prabu Hulukujang
b. Prabu Gilingwesi
c. Pucukbumi Darmeswara
d. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon

Jawaban:  
d. Rakeyan Wuwus Prabu Gajah Kulon