Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8 Soal (Pilihan Ganda) Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas + Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas


1. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-....
a. 112
b. 115
c. 119
d. 220

Jawaban:
a. 112


2. Jalan yang lurus sesuai surah Al-Fatihah adalah jalan yang .....
a. Dilaknat oleh Allah
b. Diberi nikmat oleh Allah
c. Ditegur oleh Allah
d. Dilarang oleh Allah

Jawaban:
b. Diberi nikmat oleh Allah


3. Allah itu dzat yang tidak beranak dan tidak ....
a. Banyak
b. Diperanakkan
c. Jamak
d. Ganda

Jawaban:
b. Diperanakkan


4. Tidak ada Tuhan selain .....
a. Malaikat
b. Nabi
c. Allah
d. Rasul

Jawaban:
c. Allah


5. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca ketika ....
a. Berwudhu
b. Berdoa
c. Naik Kenderaan
d. Shalat

Jawaban:
d. Shalat


6. Keesaan Allah dijelaskan pada surah ....
a. Al Ikhlas
b. Al Qodar
c. Al Insyiroh
d. Al Asri

Jawaban:
a. Al Ikhlas


7. Surah Al-Fatihah dalam Alqur’an adalah surah yang ke- ....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Jawaban:
a. 1


8. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota ....
a. Madinah
b. Mesir
c. Mekah
d. Yasrib

Jawaban:
c. Mekah