Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Surah Al Fatihah dan Al Ikhlas + Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas


1. Surah Al-Fatihah adalah surah yang wajib dibaca ketika ....
a. Berwudhu
b. Berdoa
c. Naik Kenderaan
d. Shalat

2. Keesaan Allah dijelaskan pada surah ....
a. Al Ikhlas
b. Al Qodar
c. Al Insyiroh
d. Al Asri

3. Surah Al-Fatihah dalam Alqur’an adalah surah yang ke- ....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

4. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota ....
a. Madinah
b. Mesir
c. Mekah
d. Yasrib

5. Surah Al-Fatihah disebut sebagai ummul kitab karena di dalamnya terdapat ....
a. Ayat panjang
b. Ayat pendek
c. Pokok Al-Qur’an
d. Cerita Nabi

6. Jumlah ayat pada surah Al-Fatihah adalah ....
a. 7 ayat
b. 6 ayat
c. 8 ayat
d. 9 ayat

7. Al-Fatihah mempunyai arti ....
a. Pembuka
b. Pertama
c. Penutup
d. Pokok

8. Segala puji itu bagi .....
a. Para malaikat
b. Para Nabi
c. Allah Taala
d. Para wali

9. Jalan yang lurus dalam kehidupan ini adalah jalan yang berikut ini, kecuali ....
a. Jalan yang diridhai Allah
b. Jalan yang dimurkai Allah
c. Jalan yang diberi nikmat oleh Allah
d. Jalan yang sesuai ajaran agama

10. Dalam sehari semalam surah Al-Fatihah dibaca ..... kali dalam salat wajib.
a. 10
b. 15
c. 17
d. 20

11. Surah Al-Fatihah adalah tujuh ayat yang dibaca beulang-ulang dalam salat maka disebut ....
a. Ummul Kitab
b. Ummul Qur’an
c. Muawidatain
d. As-Sab’ul Masani

Kunci Jawaban:


1. d. Shalat
2. a. Al Ikhlas
3. a. 1
4. c. Mekah
5. c. Pokok Al-Qur’an
6. a. 7 ayat
7. a. Pembuka
8. c. Allah Taala
9. b. Jalan yang dimurkai Allah
10. c. 17
11. d. As-Sab’ul Masani