Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Zikir dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Zikir


1. Manfaat dari berzikir, antara lain adalah sebagai berikut, kecuali
a. Mendapatkan ketenangan hati
b. Mendapatkan masalah
c. Mendapatkan perlindungan dari Allah
d. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah

2. Dzikir harus dilakukan dengan penuh tadlaru’ (rendah diri), khaufan atau kifatan (penuh rasa takut), tidak dengan suara keras,di waktu pagi/ petang...
a. Qs At Thaha (20): 14
b. Qs Al A’raf (7): 205
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

3. Bacaan Zikir setelah Salat, kecuali
Adapun bacaan zikir dan doa sesudah salat adalah sebagai berikut :
a. Membaca istigfar 3 x
b. Membaca tahlil 3 x
c. Membaca tasbih 33 x
d. Membaca tahmid/hamdalah 33 x
e. Membaca tajwid 33 x

4. “Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Ar Ra’d : 28)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

5. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzab : 35)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

6. Allah berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan)”. (Al Baqarah : 152)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

7. “Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al Anfal : 45)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

8. “Sesungguhnya orang – orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An Nisaa’ : 142)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

9. Zikir setelah salat adalah perbuatan sunah yang dicontohkan oleh ....
a. Malaikat
b. Para Wali
c. Nabi Muhammad
d. Para Ustad

10. Zikir harus silakukan setiap waktu dan situasi....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

11. Zikir adalah perbuatan yang kita lakukan untuk mengingat ....
a. Hutang yang dimiliki
b. Anak-anak kita
c. Orang tua kita
d. Allah Ta’ala

12. Zikir secara bahasa berarti ....
a. Mengingat atau menyebut
b. Menghafal atau mengucap
c. Mencari atau menyembah
d. Meminta atau memohon

13. Berdzikir harus dilakukan setiap selesai sholat, baik dalam keadaan berdiri maupun tiduran ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Kunci Jawaban:


1. b. Mendapatkan masalah
2. b. Qs Al A’raf (7): 205
3. e. Membaca tajwid 33 x
4. a. Membuat hati menjadi tenang.
5. b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
6. c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
7. d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
8. e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik
9. c. Nabi Muhammad
10. a. Qs Ali Imron (3): 191
11. d. Allah Ta’ala
12. a. Mengingat atau menyebut
13. c. Qs An Nisa (4): 103