Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Soal (Pilihan Ganda) Infak dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Infak

1. Orang yang menarik kembali hibahnya diibaratkan seperti....
a. Wanita yang merusak kain tenunnya sendiri
b. Orang yang menjilat api yang menyala-nyala
c. Orang yang menelan kembali muntahannya sendiri
d. Api yang menghanguskan kayu bakar

Jawaban:
c. Orang yang menelan kembali muntahannya sendiri


2. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nishab.Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ...
a. (Qs. Ali Imran: 143)
b. (Qs. Ali Imran: 153)
c. (Qs. Ali Imran: 163)
d. (Qs. Ali Imran: 173)
e. (Qs. Ali Imran: 183)

Jawaban:
a. (Qs. Ali Imran: 143)


3. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” ...
a. (Q.S Ali-Baqarah: 251)
b. (Q.S Ali-Baqarah: 261)
c. (Q.S Ali-Baqarah: 271)
d. (Q.S Ali-Baqarah: 281)
e. (Q.S Ali-Baqarah: 291)

Jawaban:
b. (Q.S Ali-Baqarah: 261)


4. Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan.”....
a. (Qs. Ali Imran: 114)
b. (Qs. Ali Imran: 124)
c. (Qs. Ali Imran: 134)
d. (Qs. Ali Imran: 144)

Jawaban:
c. (Qs. Ali Imran: 134)


5. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:5 & 11) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

Jawaban:
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam


6. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 23:4) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

Jawaban:
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan


7. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:71 dan QS. 22:40-41) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

Jawaban:
c. Mendapatkan pertolongan-Nya