Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Infak dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Infak


1. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:5 & 11) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

2. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 23:4) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

3. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:71 dan QS. 22:40-41) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

4. Pentingnya Infak/ Sedekah diterangkan dalam (QS. 9:60) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

5. Pentingnya Infak/ Sedekah dalam (QS. 9:103 dan QS. 30:39) mengenai....
a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
c. Mendapatkan pertolongan-Nya
d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya

6. Menurut Islam, bersedekah harus....
a. Sepi dari harapan
b. Sepi dai pamrih
c. Mengharapkan ridha Allah Swt.
d. Tidak disertai niat apa pun

7. Sedekah yang paling tinggi pahalanya ialah barang yang disedahkan....
a. Diterima dengan senang hati
b. Masih disenangi buat dirinya sendiri
c. Cukup banyak jumlahnya
d. Cukup tinggi nilainya/harganya

8. Sedekah, hibah, dan pemberian hadiah termasuk perkara yang ... dalam Islam.
a. Amat baik
b. Diwajibkan
c. Dianjurkan
d. Tidak dipandang remeh

9. Sedekah yang paling mudah berupa....
a. Senyum manis deengan maksud untuk menghormati seseorang
b. Makanannya sesuai kemampuannya
c. Nasihat dalam memecahkan suatu persoalan
d. Tenaga dan atau pikiran

10. Hukum asal sedekah adalah....
a. Wajib
b. Sunah
c. Makruh
d. Jaiz

Kunci Jawaban:


1. a. Indikator utama ketundukan sesorang terhadap ajaran Islam
2. b. Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan
3. c. Mendapatkan pertolongan-Nya
4. d. Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik
5. e. Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya
6. c. Mengharapkan ridha Allah Swt.
7. a. Diterima dengan senang hati
8. c. Dianjurkan
9. a. Senyum manis dengan maksud untuk menghormati seseorang
10. b. Sunah