Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal (Pilihan Ganda) Prasangka Baik (Husnuzhan) dan Jawaban

Contoh Soal Pilgan Tentang Prasangka Baik (Husnuzhan)


1. Ikhlas ketika mendapatkan cobaan atau ujian sebab yakin ada hikmah yang baik dari peristiwa itu dari Allah SWT kepada makhluknya....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

2. Belajar giat, berdoa dan tawakkal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan Allah SWT.
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

3. Ketika mendengar kabar buruk maka tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain sebab meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

4. Ketika diberi rezeki yang sedikit oleh Allah SWT, hati tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah tersebut adalah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkah di dalamnya....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

5. Apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran positif sehingga tidak berputus asa....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

6. Tidak sembarangan menuduh ibadah orang lain yang nampak sebagai riya’. Sebab boleh jadi ibadah tersebut ditampakkan agar bisa menjadi kebaikan dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang sama atau lebih....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

7. Kata zhan artinya....
a. baik
b. buruk
c. prasangka
d. i’tikad
e. niat

8. Husnuzhan kepada Allah hukumnya....
a. sunnah
b. wajib
c. mubah
d. haram
e. makruh

9. Berikut ini merupakan akhlak terpuji, kecuali....
a. husnuzhan
b. su’uzhan
c. sabar
d. jujur
e. dipercaya

10. Sikap husnuzhan harus diterapkan dalam....
a. bergaul
b. beribadah
c. perbuatan
d. perkataan
e. segala hal

11. Salah satu bentuk perilaku husnuzhan terhadap diri sendiri adalah....
a. sombong
b. bersikap tegas
c. malas bekerja
d. mandiri
e. rendah diri

Kunci Jawaban:


1. a. Husnudzon kepada Allah SWT
2. b. Husnudzon kepada diri sendiri
3. c. Husnudzon kepada orang lain
4. a. Husnudzon kepada Allah SWT
5. b. Husnudzon kepada diri sendiri
6. c. Husnudzon kepada orang lain
7. c. prasangka
8. b. wajib
9. b. su’uzhan
10. e. segala hal
11. d. mandiri